ກ່ຽວກັບບໍລິສັດລາວຟອດຊີຕີ

ບໍລິສັດລາວຟອດຊີຕີ ເປັນບໍລິສັດຕົວແທນຈໍາໜ່າຍລົດຟອດທີ່ມີໃບອານຸຍາດຈາກ ຟອດມໍເຕີ ຄອມປານີ ພຽງຜູ້ດຽວໃນປະເທດລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004ເປັນຕົ້ນມາ.

ລົດຂອງທ່ານປຽບເໝືອນ 1 ໃນສະມະຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຕ້ອງຖືກເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເບິ່ງແຍງ. ຢາກໃຫ້ທ່ານວາງໃຈລາວຟອດຊີຕີ ເພື່ອທີ່ຈະເບິ່ງແຍງລົດຟອດຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີ່ຍາວນານ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສ້ອມແປງທີ່ມີລາຄາສູງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່. ສູນຂອງພວກເຮົາມີອຸປະກອນທີ່ທັນສະໃໝ ແລະ ນາຍຊ່າງທີ່ມີປະສົບການສູງ ຂໍໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໃນການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ.

ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ເທົ່ານັ້ນໃນການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນສຸພານຸວົງ,ບ້ານ ຂຸນຕາ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ຫຼັກ 7, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13ເໜືອ, ບ້ານ ວຽງໃໝ່,ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາປາກເຊ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ຄັນເກິ້ງ,ເມືອງປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ສູນຄລິກເລນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ແລະ ວັນອາທິດ 9 ໂມງ ຫາ 16:00

ຖະໜົນດົງໄປນາ, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LAO FORD CITY

Dealer and service center