Ford Performance DNA

ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ford Performance DAM ວ່າເປັນລົດອັນດັບໜຶ່ງຂອງລົດທີ່ສາມາດຂັບຂີ່ທາງຖະໜົນທີ່ຍາກລຳບາກໂດຍຄວາມໄວສູງ.

The Ultimate Off-Road Truck

Ranger raptor ເປັນລົດກະບະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແບບໃໜ່ໃນການປະຕິບັດການຂັບຂີ່ແບບອັອບໂລດ. Ranger raptor ມີການອອກແບບໂຕຖັງທີ່ແຂງແກ່ນເປັນພິເສດ, ເຫຼັກແຕະພື້ນທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ຊ່ວງລາງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລຸຍຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລົດກະບະທຳມະດາບໍ່ມີຄວາມກ້າທີ່ຈະປະເຊີນ.

Built for Big Things

Ranger Raptor ເປັນລົດທີ່ມິີຄວາມກຽມພ້ອມສົມບູນແບບອອກຈາກໂຮງງານເພື່ອໄປລຸຍເສັ້ນທາງອັນທີ່ຍາກລຳບາກໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການດັດແປງເພີ່ມເຕີມແຕ່ຢ່າງໃດ.

 

2.0L Bi-Turbo Engine with 10-Speed Transmission

Ford ໄດ້ພັດທະນາເທັກເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຂັບເຄື່ອນກ້າວໄປອີກຂັ້ນ. ມາພ້ອມກັບລະບົບເຄື່ອງຈັກໃໜ່ 2.0L ເທີໂບຄູ່ ທີ່ອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບກະປຸກເກຍໃໝ່ 10 ສະປີດ, ເກຍອັດຕະໂນມັດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ລ່າສຸດທີ່ສົ່ງພະລັງເຕັມຮູບແບບ, ມີແຮງບິດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ອັດຕາເລັ່ງທີ່ສູງຂຶ້້ນ ແລະ ການປ່ຽນເກຍທີ່ໄວກວ່າເກົ່າ

Control Freak

Ranger Raptor ມີລະບົບກັນມື່ນອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ການຊົງໂຕທີ່ດີຢ້ຽມໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍາກລຳບາກບໍ່ວ່າເຮົາຈະບັນຈຸວັດສະດຸທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກໍ່ຕາມ

All-Terrain Tyres

ມາພ້ອມຢາງ 33 ນິ້ວ, ໃນລຸ້ນ BF Goodrich All – Terrain ລາຍຢາງອອກມາໃນແບບພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍຸງານຂອງຢາງລົດຍາວຂຶ້ນ

ແລະຂອບຢາງທີ່ແຂງແກ່ນ ກວ່າ 20 % ເມືອທຽບໃສ່ຢາງມາດຕະຖານ.

Magnesium Paddle Shifters

ການປັບປ່ຽນເກຍຢູ່ພວງມະໄລເປັນແບບແມ໋ກຊ້ຽມຄຸ່ກັບພວງມະໄລທີ່ເປັນໜັງຫຸ້ມເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນເກຍໄດ້ໄວໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງປ່ອຍພວງມະໄລ.

TMS with Baja Mode

ລະບົບຂັບເຄຶ່ອນແບບໃໝ່ທີ່ມາພ້ອມໂໝດຂັບຂີ່ເຖິງ 6 ໂໝດ, ສາມາດຂັບຂີ່ຕາມເສັ້ນທາງທຸກແບບໂດຍການເລືອກ

ໂໝດການຂັບຂີ່ແບບງ່າຍ, ໂໝດ Baja ທີ່ໄດ້ຊື່ມາຈາກການແຂ່ງຂັນທະເລຊາຍ ແລະ ສາມາດຂັບຂີ່ທາງທີ່ມີຄວາມໜື່ນດ້ວຍຄວາມໄວ.

Off-Road Warrior

Ranger Raptor ມີຕົວຖັງລົດທີ່ີແຂງແກ່ນເປັນພິເສດເຫຼັກແຕະພື້ນທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ຊ່ວງລ່າງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລຸຍຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລົດກະບະທຳມະດາບໍ່ມີຄວາມກ້າທີ່ຈະໄປປະເຊີນ.

Bold Design

ເອກະລັກຂອງ Ranger raptor ຄືໂຕໜັງສື Ford ທີ່ກະຈັງໜ້າຂອງລົດ, ໂຕບໍດີໂລດທີ່ກ້ວາງ ແລະ ໜາ, ຄັນຊົນເຫຼັກທີ່ຍຶດໃສ່ກັບໂຕຖັງລົດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຂງແກ່ນ, ຕາສະປອດໄລ້ລະບົບ LED ມາພ້ອມໂກບບັງລົມແບບໃໝ່, ທ້າຍລົດທີ່ມີໂລໂກ້ຕິດທີ່ຝາທ້າຍແບບ 3ມິຕິ

Ground Clearance & Unbeatable Water Wading

ຖະໜົນທີ່ມີຄວາມລຳບາກບໍ່ມີບັນຫາສຳລັບ Ranger Raptor ອອກແບບມາໃຫ້ຫ່າງຈາກພື້ນ 283ມິນລີແມັດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສິ່ງກີດຂວາງໄດ້ແບບສະບາຍ, ສາມາດລຸຍນ້ຳໄດ້ເຖິງ 800ມິນລີແມັດເຮັດໃຫ້ສາມາດຂ້າມນ້ຳໄດ້ແບບສະບາຍ ແລະ ໂຕຖັງລົດມີຄວາມສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ີ່ເຫັນເສັ້ນທາງໄດ້ແບບສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ.

Performance Steering Wheel

ຄັນພວງມະໄລທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍໜັງ ແລະ ດ້າຍທີ່ເປັນສີສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າມີການຄວບຄຸມພວງມະໄລຢູ່ຕະຫລອດເວລາ, ຈຸດທີ່ໜາຍສີແດງຢູ່ທາງກາງດ້ານເທິງຂອງພວງມະໄລຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈັງວະຂອງລໍ້ເວລາລ້ຽວ.

The Cockpit

ການອອກແບບລາຍລະອຽດເພື່ອການປະຕິບັດ, ເບາະລົດທີ່ອອກແບບສະປອດພ້ອມໜອນຮອງຄໍທີ່ມີເອກະລັກຂອງ Ranger Raptor ແລະ ອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນເວລາຂັບຂີ່, ພວງມະໄລອອກມາໃນ ແບບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ກາໂລໂກ້ Raptor ທີ່ຫຸ້ມຫຍິບດ້ວຍມື, ຄັນເກຍຫຸ້ມດ້ວຍໜັງ ແລະ ຮອງພື້ນ, ມາພ້ອມໜ້າຈໍອັດສະລີິຍະທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານຕ່າງໆທີ່ມີໜ້າຈໍທີ່ແບນ ແລະ ບໍ່ເຫຼຶ້ອມຕາ.

    

Core Strength

ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາໂຕຖັງລົດ Ranger ໂດຍໃຊ້ໂລຫະທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ໂລອັນລອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຕຖັງລົດແຂງແກ່ນຂຶ້ນ, ເຫຼັກແຕະພື້ນແມ່ນມີຄວາມໜາ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລົດ Ranger, ມາພ້ອມໂລຫະທີ່ແຂງແກ່ນຄວາມໜ້າ 2.3ມິນລີແມັດ, ເພື່ອຮອງຮັບການກະແທກຈາກສະພາບການຂັບຂີ່ທີ່ຍາກລຳບາກ, ຕົວຖັງລົດແມ່ນມີຄວາມແຂງແກ່ນພຽງພໍກັບການກະແທກຈາກການກະໂດດຂອງໂຕລົດ ແລະ ຫົນທາງທີ່ບໍ່ມີີຄວາມລາບພຽງ

 

SYNC™ 3

ລະບົບ SYNC™ 3 ແມ່ນໃຫ້ຄວາມບັນເທີງໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນການເດີນທາງສາມາດສັ່ງດ້ວຍຄໍາສັ່ງສຽງໄດ້ເທິງ 10.000 ຄຳສັ່ງເປັນພາສາອັງກິດຍົກຕົວຢ່າງ: ການໂທ, ການຫຼິ້ນເພງ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມຂອງລະບົບປັນອາກາດ, ມາພ້ອມໜ້າຈໍ 8 ນິ້ວລະບົບສໍາຜັດ ແລະ ສາມາດຊູມໄດ້ ຍັງມາພ້ອມກັບລະບົບ Apple car play ແລະ Ardroid Anto ອິກດ້ວຍ.

 

.table__wrapper{width:100%}.table__wrapper .table{width:100%}h1{text-align:center}.center{margin:0 auto;width:100%;overflow-x:auto}.table{border:1px solid #f0f0f0;border-collapse:collapse}.table tr{border-bottom:1px solid #f0f0f0}.table thead tr{border-bottom:2px solid #f0f0f0}.table td,.table th{padding:.5em}.table th{text-align:left}.row-compare{background-color:#fff;text-align:center;width:35%}.row-item{background-color:#f7f7f7}.row-item-head{background-color:#fff}@media screen and (max-width:991px){.table{margin:0 auto;width:100%;border-spacing:0}.table thead{position:absolute;clip:rect(1px,1px,1px,1px);padding:0;border:0;height:1px;width:1px;overflow:hidden}.table tbody,.table td,.table th,.table tr{display:block;padding:0;text-align:left;white-space:normal}.table tr td,.table tr th{padding:2em 1em;vertical-align:middle;overflow:hidden;position:relative;vertical-align:top;border:1px solid #edf0f1;border-top:none;width:100%;white-space:normal}.table th[scope=row]{width:100%;text-align:center;display:block;background-color:#bce0fd;margin:0 auto;padding:.5em 0}.table td[data-header]:before{content:attr(data-header);display:block;float:left;width:50%;color:#000;font-weight:700;text-align:left}.table td[data-header]>*{display:block;width:50%;float:right;clear:right;padding-left:1em;margin-top:0}.table td[data-header]:after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:50%;border-right:1px solid #edf0f1;padding-bottom:200%;display:block}.row-item{background-color:#fff}.row-item-head{background-color:#1a8cce!important;font-size:17px!important}}@media screen and (max-width:600px){.center{width:100%}}

  Territory Trend

Ranger Raptor 2.0L 10AT 4X4

807 ລ້ານກີບ

ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນ ເຄື່ອງຈັກ 2.0L I4 Diesel ເທີໂບຄູ່
ກະປຸກເກຍ 10-speed ອັກຕະໂນມັດ
ແຮງມ້າ 213PS @3,750rpm
ແຮງບິດ 500Nm @1,750-2,000rpm
ຢາງ ຢາງລົດ 285/70R17 All Season
ລໍ້ແມັກ ແມັກຂອບ17ສີເທົາ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ການຄວບຄຸມ ລະບົບປີກນົກໜ້າ ປີກນົກອັດສະຫລະສີເລດຍີ່ຫໍ້໋ຟ໋ອກ 2,5ນີ້ວ ພ້ອມໂຊກອັບ
ລະບົບປີກນົກຫຼັງ ຄັນສົ່ງຫລັງແບບວັດລິ້ງເກດຍີ່ຫໍ້໋ຟ໋ອກ 2,5ນີ້ວ ທີ່ມີລະບົບຊັບແຮງກະແທກພາຍໃນ
ເບຣກໜ້າ ດີສເບຣກໜ້າ 332 x 32
ເບຣກຫຼັງ ດີສເບຣກຫຼັງ 332 x 24
ລະບົບຄວບຄຸມໂໝດການຂັບຂີ່ ທາງປົກກະຕິ, ສະປອດ, ຫຍ້າ, ຕົມ, ຫິມະ, ຊາຍ, ຫີນ, ບາຮາ
ພວງມະໄລພາວເວີໄຟຟ້າແບບຜ່ອນແຮງ ມີ
ລະບົບລອກເຟືອງທ້າຍ ມີ
ລະບົບກັນບໍ່ໃຫ້ລົດພີກຂ້ວມ ມີ
ຄວາມປອດໄພ ປິດເປີດເຄື່ອງຈັກແບບໂອໂຕ ມີ
ລະບົບລອ໋ກຄວາມໄວຈຳກັດ ມີ
ຖົງລົມນິລະໄພ ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າ, ຂ້າງເບາະນັ່ງ ແລະ ຖົງລົມແບບຜ້າມ່ານ
ລະບົບເຕື່ອນເຂັມຂັດນິລະໄພ ຝັ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຝັ່ງຜູ້ໂດຍສານດ້ານຫ້ນາ
ລະບົບຊ່ວຍອອກຕົວໃນທາງລາດຊັນ ມີ
ລະບົບຄວບຄຸມການລົງທາງລາດຊັນ ມີ
ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງຕົວ ມີ
ລະບົບຊ່ວຍເບຣກສຸກເສີນ ມີ
ເບຣກອັດຕະໂນມັດ ມີ
ໄຟເບຣກສຸກເສີນ ມີ
ກ້ອງຖອຍຫຼັງ ມີ
ລະບົບຮັກສາເລັນທາງ ແລະ ການແຈ້ງເຕື່ອນ ມີ
ລະບົບຄວບຄວາມໄວ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫາງ ມີ
ລະບົບແຈ້ງເຕື່ອນຜູ້ຂັບຂີ່ ມີ
ລະບົບກວດຈັບພຶດຕິກຳຜູ້ຂັບຂີ່ ມີ
ເຊັນເຊີກວດຈັບຄົນຍ່າງ ມີ
ເຊັນເຊີຈັບອົງສາລົດ ມີ
ລະບົບສຽງ ໜ້າຈໍ ຈໍສຳຜັດ 8ນິ້ວ
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ ລຳໂພງ 4 ຈຸດ, ດອກແຊັກ 2 ຈຸດ
ລະບົບ SYNC ສັ່ງສຽງດ້ວຍງານ SYNC 3, ຄຳສັ່ງດ້ວຍສຽງພາສາໄທ
ລະບົບເຄື່ອງສຽງແອັບເປິ້ນຄາເພ ແລະ ແອນດອຍ ມີ
ບຣູທຸດ, ເຄື່ອງສຽງ, ໂທລະສັບ ມີ
ວິທະຍຸດີຈີຕໍ AM/FM/MP3/CD/Aux
ຊ່ອງໃສ່ຢູເອດສະບື 2 ຈຸດ
ພາຍໃນ ກະແຈອັດສະລຶຍະແລະປູ່ມສະຕາດ ມີ
ລົດລອກໂອໂຕເວລາອອກໂຕ ມີ
ແວ່ນປະຕູ ແວ່ນປັບດ້ວຍໄຟຟ້າ
ພວງມະໄລທີ່ເປັນເອກະລັກແຣັບເຕີ ພວງມະໄລຫູ້ມດ້ວຍໜັງພ້ອມການແລ່ນດ້ວຍດ້າຍສີແດງເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ
ລະບົບຄວບຄຸມເທິງພວງມະໄລ ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງດີທັງມີລະບົບປັບເກຍຂື້ນ ລົງ ຢູ່ພວງມະໄລໃດ້ພວງມະໄລໄດ້
ເບາະນັ່ງ ເບາະຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດປັບແບບໄຟຟ້າໄດ້ 8 ທິດທາງ
ເບາະນັ່ງແບບກະຊັບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຣັບເຕີ ເບາະນັ່ງດ້ານໜ້າສີເທົາຫູ້ມດ້ວຍໜັງ
ບ່ອນວາງຈອກດ້ານເບາະໜ້າ ມີ
ມີຊ່ອງອາກາດຄອນໂຊນກາງດ້ານໜ້າ ມີ
ລະບົບຄວບຄຸມອຸນນະພູມ ແອປັບແຍກແບບອິດສະລະ
ປັບອຸນນະພູມຜ່ານໜ້າຈໍ ມີ
ບ່ອນສຽບໄຟ ຊ່ອງໄຟ 230ໂວນ
ແວ່ນບັງລົມ ມີ
ເລດ້າກວດຈັບສິ່ງກີດຂວາງໜ້າລົດ ມີ
ວີທະຍຸກະຈາຍສງຽເປັນດີິຈິຕອນ ມີ
ຫົວຄັນເກຍຫູ້ມດ້ວຍໜັງທີ່ເປັນເອກະລັກແຣັບເຕີ ມີ
ຄັນເບກມືຫູ້ມດ້ວຍໜັງ ມີ
ຜ້າປູພື້ນໜ້າຫຼັງທີ່ເປັນເອກະລັກແຣັບເຕີ ມີ
ປັກສຽບໄຟ12ໂວນດ້ານໜ້າ 2 ຈຸດ ມີ
ຄອນໂຊນຫຼັງມີຮູປັກໄຟ 230ໂວນ ມີ
ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ເຊັນເຊີດ້ານໃນ ມີ
ແວ່ນແຍງຫຼັງດ້ວຍລະບົບຕັດແສງ ມີ
ກ້ອງຖອຍຫຼັງ ມີ
ແວ່ນດ້ານຫຼັງມີຕົວລະລາຍໝອກ ມີ
ພາຍນອກ ກະຈັງໜ້າທີ່ເປັນເອກະລັກແຣັບເຕີ ສັນຍາລັກກາຟອດສີເທົາ
ແຜ່ນເຫຼັກກັນກະແທກເຄື່່ອງຈັກ ມີ
ບັນໃດຂ້າງທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ ມີ
ກັນຊົນໜ້າ ສີຊອງອຸປະກອນຊ່່ວງລ່າງເປັນໂທນສີເທົາ
ກັນຊົນຫຼັງ ການອອກແບບບັນໃດຫຼັງເປັນເຫັລກສີເທົາເປັນເອກະລັກແຣັບເຕີ
ຂໍລາກດ້ານໜ້າ. ລາກໄດ້ 4,635 ກກ ມີ
ຂໍລາກດ້ານຫຼັງ. ລາກໄດ້ 3,863 ກກ ມີ
ສະວິດປິດເປີດໄຟຕາໜ້າ ມີ
ຕາຕັດໝອກໜ້າ ມີ
ໄຟຕາໜ້າ ແອວອີດີໂປເຈັກເຕີ
ໄຟສະຫວ່າງເວລາກາງເວັນ ມີ
ແວ່ນ ປັບມຸມດ້ວຍໄຟຟ້າແລະປັບພັບແບບໄຟ້າເຊີ່ງຈະມີໄຟສັນຍານດ້ານຂ້າງແລະໄຟສ່ອງສະຫວ່າງເວລາລົງລົດໃນຍາມກາງຄຶນພ້ອມ
ບັງຕົມ ຫ້ນາແລະຫັລງ
ເຊັນເຊີປັດນຳຝົນ ມີ
ເສົາອາກາດເທີງຫຼັງຄາແບບປີກເຜີ້ງ ມີ
ບ່ອນສຽບໄຟ 12 V ຫຼັງກະບະ ມີ
ຂໍເກາະມັດເຄື່ອງດ້ານໃນ ມີ
ກະບະບັນທູກເຄື່ອງເປັນອີລູມີເຊີນ ມີ
ປະຕູ ແລະ ມືໄຂປະຕູຝາທ້າຍ ເປັນສີເທົາ
ເຫຼັກລ໊ອກຝາທ້າຍ ມີ

Get Offers