ງານມອບລົດ ຕູ້ຟອດ ທຣານຊິດສ ໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ ດີເອດເອວ

ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2020, ລາວຟອດຊີຕີໄດ້ຈັດງານມອບສົ່ງລົດຕູ ຟອດ ທຣານຊິດສ ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ດີເອດເອວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ບໍລິສັດ ດີເອດເອວລາວ ເລືອກໃຊ້ລົດຕູ້ ຟອດທຣານຊິດ, ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລົດຮັບໃຊ້ຫ້ອງກນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ສຳລັບລູກຄ້າຂອງ ດີເອດເອວ ລາວ ລົດຕູ້ຟອດທຣານຊິດສແມ່ນໄດ້ມີການປັບແຕ່ງ, ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ດີເອດເອວລາວ ແລະ ມີພື້ນທີ່ຈັດເກັບເຄຶ່ອງ 10 ຄິວບິດ ແລະ ຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 1.6 ໂຕນ, ປະສານກັບຟີເຈີ້ຄວາມປອດໄພ. ຖືໄດ້ວ່າລົດຕູ້ຟອດທຣານຊິດເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບວຽກການຂົນສົ່ງ ແລະ ທຸລະກິດ.

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ