ອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບຈາກຟອດ

ຟອດພູມໃຈໃຫ້ການບໍລິການສະໜອງອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບສູງ

ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນແຮງພັກດັນຂອງເຮົາ

ອາໄຫລ່ແທ້ຈາກຟອດແມ່ນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບຟອດ ແຕ່ສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

genuine parts

ອາໄຫລແທ້ສົມທຽບກັບອາໄຫລ່ທຽມ. ທາງເລືອກຂອງທ່ານ

ຟອດພູມໃຈໃຫ້ການບໍລິການສະໜອງອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບສູງ, ອາໄຫລ່ທຸກໂຕແມ່ນຖືກອອກແບບມາ ແລະ ທົດສອບສອບບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ ອອດສະເຕເລຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເໜືອຂື້ນໄປອີກ.

ໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ* ເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈ

ຟອດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອາໄຫລ່., ທຸກອາໄຫລ່ທີ່ຖືຊື້ຈາກໂຕແທນຈຳໜາຍຂອງຟອດແມ່ນມາພ້ອມການຮັບປະກັນ * 12ເດືອນ ຫຼື 20,000ກມ. ຕາມເງື່ອນໄຂ

ການຄວບຄຸມມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ

ເນື່ອງຈາກຟອດເປັນໂຮງງານຜະລິດລົດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານຂອງ ອອດສະເຕເລຍ, ຖ້າອາໄຫລທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ດ້ວຍອາໄຫລ່ແທ້ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈເລື່ອງຄຸນນະພາບ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ອາໄຫລແທ້ຂອງຟອດ ແລະ ມູນຄ່າຂາຍຕໍ່ຂອງລົດທ່ານ

ຜູ້ທີຊື້ລົດມື້ສອງມັກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສ້ອມແປງໂດຍການໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ເພື່ອປະສິດຕິພາບຂອງລົດ. ຫາກລົດຖືກສອມແປ້ງໂດຍໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ຫລັງຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດອາດຊ່ວຍຮັກສາມູນຄ່າຂາຍຂອງລົດໄດ້.ອາໄຫລ່ແທ້ຂອງຟອດແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລົດຟອດໄດ້ປະສິດຕິພາບຫລາຍທີ່ສຸດ.

Lao Ford City Vientiane

Mon-Sat 8AM-5PM

Souphanouvong Avenue, Khunta Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital

Lao Ford City Savannakhet

Mon-Sat 8AM-5PM

Kaisone Phomvihan Road KM7, Oudomvilay Village, Kaisone Phomvihan District, Savannakhet Province

Lao Ford City Luang Prabang

Mon-Sat 8AM-5PM

13 North Road, Viengmai Village, Luang Prabang District, Luang Prabang Province

Lao Ford City Pakse

Mon-Sat 8AM-5PM

13 South Road, Khane Kheung Village, Pakse District, Champasack Province

Lao Quick Lane

Mon-Sat 8AM-5PM, Sun 9AM-4PM

Dongpaina Road, Saphanthong Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Province

LAO FORD CITY

Dealer and service center

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ