ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

ລົດໃນອົງກອນຂອງທ່ານ

ລາວຟອດຊີຕີ ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດຕິພາບດ້ວຍທີມງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມອບສິນຄ້າທີມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເປັນເລີດ, ທີມຂາຍອົງກອນຂອງ ລາວຟອດຊີຕີຈະວ່າງແຜນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ລູກຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ໂຄງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີ, ໂດຍບໍ່ເສຍເວລາ ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ. ນອກຈາກນີ້ ການເລືອກລົດ ແລະ ການບໍລິການໄລຍະຍາວ ແມ່ນມາພ້ອມກັບການຮັກສາສິງແວດລ້ອມ ແລະຄວາມປອດໄພ. ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການບຳລຸງຮັກສາລົດຂອງອົງກອນ. ລົດໃຊ້ໃນການຄ້າ ການດັດແປງ, ເປີດ-ປິດເຊິ່ງມີຄວາມຢືດຢຸ່ນເຊິ່ງໃຊ້ໃຫ້ສາມາດກຳນົດສວນທີ່ເຫລືອສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ. ຕາມຈຸດປະສົງ ລົດຫຸ້ມເກາະ ລົດສຳລັບທະຫານ. ລົດຕິດຕູ້ແຊ່ ລົດຂົນເງິນ ລົດສຳລັບອຸສາຫະກຳ ແລະ ເໝືອງ ລົດຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສຸກເສີນ   ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລົດດັດແປງສະໜາມພິເສດ ໂປຣແກຣມຢືດໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນ ແລະ ບໍລິການ ຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດກັບແຜນການຮັບປະກັນ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອຫລີກລ້ຽງລາຍການສ້ອມແປງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ກ່ຽວກັບພະແນກຂາຍອົງກອນຂອງຟອດ ສູນລູກຄ້າອົງກອນເປັນໜ່ວຍງານທີ່ອຸທິດຕົນໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນລະດັບສູງແກ່ລູກຄ້າທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະເປັນອົງກອນ ຫຼື ພາກລັດ, ຟອດໃນຖານະຜູ້ນຳໃນໂລກດ້ານອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກປະສົບການ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງທຸກຄົນ. ເລືອກທາງອັນຊານສະຫລາດ …

Quicklane

ສູນຄວິກເລນ

ສູນບໍລິການຄວິກເລນ ສູນບໍລິການຄວິກເລນແມ່ນມອບການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນສຳລັບລົດຂອງທ່ານ. ຄວິກເລນແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ ທັງອາໄຫລ່ ແລະ ການບໍລິການຫລາຍຍີ່ຫໍ້. ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການບໍລິການລົດທຸກລຸ້ນທຸກຍີ່ຫໍ້. ໂດຍການນຳໃຊ້ອາໄຫລ່ຈາກຍີ່ຫໍ້ຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Motorcraft®, Bosch, Goodyear, Continental, Michelin ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຫຍັງຄວິກເລນຈື່ງເຮັດໃຫ້ຊິວິດທ່ານງ່າຍຂື້ນ? ພະນັກງານ ແລະ ນ່າຍຊ່າງຂອງ ຄວິກເລນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຮງງານ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລົດຂອງທ່ານ. ໂດຍທຸກການດຳເນີນງານແມ່ນພວກເຮົາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ້ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ແທດເໝາະກັບລົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ ແລະ ເຄື່ອງມືແທ້ຈາກໂຮງງານເພື່ອເຮັດໃຫ້ລົດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບສູງສຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບດີສຸດ. ບໍ່ຕ້ອງຈອງຄິວ ໃນຂະນະທີ່ລໍຳຖ້າບໍລິການ ຄວາມອິດສະຫລະທີ່ເປັນສ່ວນໂຕໃນການເລືອກສະຖານທີ່ສອມແປງ ນ່າຍຊ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການອົມຮົມ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ລາຄາເໝາະສົມ ເບີ່ງ ແລະ ສຳພັດເຖິງຄວາມອິດສະຫລະໃນການສ້ອມແປງ ລິບຍົກລົດສະເພາະ ເປັນເອກກະລັກ ມີຜູ້ຈັດການສ່ວນໂຕ ມີນາຍຊ່າງສ່ວນໂຕ ສະດວກສະບາຍໃນເວລາຮັບບໍລິການ ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງອາໄຫລ່ແທ້ຈາກໂຮງງານສຳລັບ ໂຕໂຍຕ້າ, ນິດສັນ, ອີຊູຊຸ, ມິດຊູບິຊິ, ຮຸນໄດ, ຮອນດ້າ ແລະ ຊູສຸກິ …

Ford maintenance

ອາໄຫລ່, ການບໍລິການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ

ບໍລິການຫລັງການຂາຍ ດ້ວຍພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາ. ສູນບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈລົດຟອດເທົ່າກັບພວກເຮົາ! ສຳລັບທຸກຄວາມຕ້ອງການ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະລົມກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານ. ບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ຄອບຄຸມ ການບໍລິການທີ່ດີບໍ່ໄດ້ຈົບຫລັງຈາກທ່ານອອກຈາກຫ້ອງຂາຍ ພ້ອມກັບລົດໃນຝັນຂອງທ່ານ. ເພີດເພີ່ນໄປກັບລົດຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ຟອດເປັນຄົນເບີ່ງແຍງລົດຂອງທ່ານດ້ວຍທີມງານມືອາຊີບ. ການຮັບປະທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກໂຮງງານ ຟອດຮັບປະກັນລົດຂອງທ່ານ 5ປີ ຫຼື 100,000 ກມ ການບໍຳລຸງຮັກສາເຊີງປ້ອງກັນ ສຳລົດອົງກອນ, ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບຈາກຟອດ ລົດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີທີ່ສຸດດ້ວຍ ອາໄຫລ່ແທ້ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຖືກອອກແບບມາສະເພາະ. ນັ່ງພັກ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ ເພີດເພີ່ນກັບ ຊາ,ກາເຟ ແລະ ຂອງຫວ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົດຊື່ນ ພ້ອມດ້ວຍ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບໃຫ້ຮັບຊົມ ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າການບໍລິການ. Lao Ford City Vientiane Mon-Sat 8AM-5PM Souphanouvong Avenue, Khunta Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital …

service plan

ໂປຣແກຣມບຳລຸງຮັກສາລົດຕາມໄລຍະທາງ

ເຈົ້າຂອງລົດຟອດແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າກັບສິ່ງທີ່ລົດຟອດຂອງພວກເຂົາມອບໃຫ້ໃນແຕ່ລະມື້. ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ຟອດ ມຸ້ງເນັ້ນທີ່ຈະຍົກລະດັບຄວາມເພີ່ງພໍໃຈນັ້ນຂື້ນໄປອີກ “ດ້ວຍແຜ່ນບໍລິການຕາມໄລຍະທາງ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ສະເໝີວ່າເພື່ອນຮ່ວມທາງຂອງທ່ານສະພ້ອມແລະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ຫລັງພວງມະໄລ. ຟອດ ເຂົ້າໃຈທ່ານດີວ່າຄວາມອຸ່ນໃຈສຳຄັນພຽງໃດໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ທ່ານເດີນທາງກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ. ດັ່ງນັ້ນລົດຟອດທຸກຄັນຈຶ່ງມາພ້ອມ “ດ້ວຍແຜ່ນບໍລິການຕາມໄລຍະທາງ” ທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບລົດຂອງທ່ານໂດຍຈະມາພ້ອມປື້ມຄູ່ມື. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດມີພຽງແຕ່ນຳລົດຂອງທ່ານເຂົາສູນຟອດໃກ້ບ້ານທ່ານຕາມຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການດູແລເປັນຢ່າງດີຈາກທີມຊ່າງຜູ້ຊຳນານງານຂອງຟອດ ແລະ ອາໄຫລ່ແທ້ 100% ຈາກໂຮງງານ. ຖ້າລົດຂອງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນນຳ້ມັນເຄື່ອງ ພວກເຮົາກໍ່ມີສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດສຳລັບທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານຖິ້ມຄວາມກັງວົນໃຈໃນເລື່ອງການເບີ່ງແຍງລົດຂອງທ່ານໄວ້ກັບພວກເຮົາ ແລະ ໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນມ່ວນຊື່ນໄປກັບລົດຂອງທ່ານ. ຟອດເຣນເຈີແລະຟອດ ເອເວີເຣດທ໋ ຟອດເອັກສ໋ປລເຣີ ຟອດ ເອັກໂຄສະປອດ Lao Ford City Vientiane Mon-Sat 8AM-5PM Souphanouvong Avenue, Khunta Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital 021-241-108, 021-244-408 Google Map Lao Ford City Savannakhet Mon-Sat 8AM-5PM Kaisone Phomvihan …

Repair_LFC

ສູນບໍລິການເຄາະ ແລະ ພົ່ນສີລົດ

ລາວຟອດຊີຕີ ຍົກລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຜູ້ມີອຸປະກາລະຄຸນຂື້ນໄປອີກຂັ້ນດ້ວຍການເພີີ່ມ ບໍລິການ ເຄາະ ແລະ ພົ່ນສີລົດ. ທີ່ສູນເຄາະພົ່ນສີຂອງພວກເຮົາ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາເລື່ອງທີ່ກ່ຽວ້ອງກັບອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດພົບ. ໂດຍຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແຊມ, ພຽງແຕ່ແຈ້ງພວກເຮົາ, ທາງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບທາງບໍລິສັດປະກັນໄພເພື່ອເຮັດໃຫ້ລົດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມໄວທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນີ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ບໍລິສັດລາວຟອດຊີຕີ ຍັງຮັບປະກັນ * ສຳລັບງານສ້ອມເປັນເວລາ 1ປີ. *ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທາງລາວຟອດຊີຕີກຳນົດ ຕົວແທນສູນເຄາະພົ່ນສີ ຟອດ ສູນເຄາະພົນສີຂອງລາວຟອດຊີຕີ ຍັງມີໃຫ້ບໍລິການທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ ນຳ ສູນເຄາະພົ່ນສີແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການຕາມແຂວງຕ່າງໆໃນລາວໃນໄວໆນີ້. ເພື່ອສ້າງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ. ລຳດັບ ຊື່ຕົວແທນ ທີ່ຢູ່ ໂມງເຮັດວຽກ ເບີໂທ 1 ສູນເຄາະພົນສີ Premium Body Shop by Lao Ford City ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ບ້ານ ສົມສະນຸກ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງນະຄອນຫລວງ ຈັນ-ເສົາ 8 ໂມງເຊົ້າ – 5 ໂມງ ແລງ 021 813 048, …

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ