ການຮັບປະກັນ

ປະກັນລົດໃໝ່

ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງການຮັບຜິດຊອບຕາມ ກມ ແລະ ເປັນເດືອນ, ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ພາຫະນະທີ່ສົມບູນ ຍົກເວັ້ນ ຢາງ ແລະ ລາຍການທີ່ລະບຸໄວ້ “ລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນ” ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນວັດສະດຸ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຈາກໂຮງງານ.

ການຮັບປະກັນພື້ນຖານແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນ 36 ເດືອນ ຫຼື 100,000 ກມ ສີ່ງໃດມາຮອດກ່ອນ

ນອກຈາກນີ້. ຍັງໃຫ້ການຮັບປະກັນລະບົບ ຈັກ, ເກຍ ແລະ ລະບົບຂັບເຄື່ອນ ເຖິງ 5 ປີ ຫລື 100,000 ກມ

ການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນ

ການຄຸ້ມຄອງຈະເລີ່ມໃນມື້ທີ່ທ່ານຮັບລົດ ຫຼື ມື້ທີ່ເລີ່ມໃຊ້ງານ, ໂດຍຈະຖືກບັນທຶກທີ່ໃບດ້ານຫລັງຂອງປື້ມຮັບປະກັນ.

ລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນ

ລວມມີ: ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ໄຟໃໝ້, ນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ອື່ນໆ. ຂໍ້ຜິດຜາດຈາກການໃຊ້ງານແບບຜິດປົກກະຕິ, ການແຂ່ງ, ການດັດແປ່ງສະພາບລົດ​ເຊັ່ນອາໄຫລ່ບໍ່ແມ່ນອາໄຫລ່ທີ່ມາຈາກໂຮງງານ. ແລະ/ຫລື ການລາກແກ່ ບັນທຸກເກີນນ້ຳໜັກມາດຕະຖານຂອງລົດ, ການແຕ່ງສີ, ຂັດເຫຼື້ອມ ຫລືການແຕ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກສູນ.

ລົດຄັນໃດໆທີ່ມີການດັດແກ້ເຂັມໄມ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິໄດ້ ໂດຍບໍ່ສາມາດວັດໄລຍະທາງຈີງໄດ້ ແລະ ຂໍ້ຜິດຜາດຈາກການບໍ່ບຳລຸງຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ.

ຕົວແທ່ນຈຳໜ່າຍໃນພື້ນທີ່ຈະບໍຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຈາກການໃຊ້ງານຂອງລົດ, ການເສຍເວລາ, ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ, ຄວາມສູນເສຍທາງການຄ້າ ຫລື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕາມມາ.

Lao Ford City Vientiane

Mon-Sat 8AM-5PM

Souphanouvong Avenue, Khunta Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital

Lao Ford City Savannakhet

Mon-Sat 8AM-5PM

Kaisone Phomvihan Road KM7, Oudomvilay Village, Kaisone Phomvihan District, Savannakhet Province

Lao Ford City Luang Prabang

Mon-Sat 8AM-5PM

13 North Road, Viengmai Village, Luang Prabang District, Luang Prabang Province

Lao Ford City Pakse

Mon-Sat 8AM-5PM

13 South Road, Khane Kheung Village, Pakse District, Champasack Province

Lao Quick Lane

Mon-Sat 8AM-5PM, Sun 9AM-4PM

Dongpaina Road, Saphanthong Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Province

LAO FORD CITY

Dealer and service center

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ