ການແຂ່ງຂັນກອບ

ຫລັງຈາກສະຖານະການ ໂຄວິດ 19 ໃນຖືກຄວບຄຸມໄດ້. ລາວຟອດຊີຕີ ໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນີ້ ໂດຍຈັດການແຂ່ງຂັນກອບຂື້ນທີ່ສະໜາມລອງແທງ ກອບຄັບ ໂດຍໄດ້ເຊີນຕົວແທນຈຳໜ່າຍທົ່ວປະເທດ ແລະ ນັກທຸລະິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫລັງຈາກການແຂ່ງຂັນຈົບລົງແມ່ນໄດ້ມີການຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຮ່ວມກັນ. ແລະຍັງໄດ້ມີການໂອ້ລົມ ສຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ໄປນຳກັນ. ໂດຍໃນງານນີ້ ເຮົາສາມາດປິດການຂາຍ ຟອດ ເຣນເຈີ ຈຳນວນ 6 ຄັນ. ໃນອານາຄົດພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈັດງານປະເພດນີ້ຂື້ນອີກ ເລື່ອຍໆ

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ