ລະບົບ SYNC ກັບຊີວິດໃນເມືອງ

ລະບົບ SYNC ™ 3 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ລະບົບນຳທາງເຮັດໃຫ້ຈຸດໝາຍຢູ່ທີ່ປາຍນິ້ວທ່ານ. ວາງມືທີ່ພວງມະໄລ ແລະ ເບິ່ງໄປທີ່ຖະໜົນ.ໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງເພື່ອ ໂທອອກ, ຟັງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເປີດເພງ, ຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານເຂົ້າກັບລະບົບ ຊິງ SYNC ™ 3 ເພື່ອການຄວບຄຸມແບບແຮນຟຣີ ດ້ວຍ Apple CarPlay, Android Auto ຫລື Applink® ດ້ວຍໜ້າຈໍສຳພັດຂະໜາດ 8ນິ້ວ ໃນລຸ້ນ Titanium ເຮັດໃຫ້ລ້ຳໄປອີກຂັ້ນ. ການນຳທາງດ້ວຍດາວທຽມໃນໂຕ ແລະ ການເຮັດວຽກຄືກັບ ໂທລະສັບເຮັດໃຫ້ງ່າຍໃນການຄວບຄຸມ.

 

ເພີ່ມຄວາມມວນຊື່ນໃຫ້ກັບຊີວິດ ດ້ວຍ ຟອດ ເອັກໂຄສະປອດສ໌

ເພີ່ມຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ມີສະໄຕ ແລະ ເລົ້າໃຈ ດ້ວຍ ຟອດ ເອັກໂຄສະປອດສ໌ ສຳພັດກັບມຸມມອງໃໝ່, ລວມເທັກໂນໂລຊີ້, ຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເໜືອກວ່າ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ BS VI. ພ້ອມອອກເດີນທາງເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບສິ່ງໃໝ່ໆ.

ໃຫ້ຫລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຫລຸດສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການລົງ

ບໍ່ຄວນມີໃຜມັກເຂົ້າປຳ້ນຳ້ມັນເປັນປະຈຳ, ນັ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ ຟອດ ເອັກໂຄສະປອດສ໌ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ປະຢັດນ້ຳມັນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງການຕອບສະໜອງທີ່ດີຢ້ຽມ, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຄົນທີ່ປ້ຳໜ້ອຍລົງ.

ຈັກແອັດຊັ້ງ 1.0ລິດ ອີໂຄບູດ

ຈັກອີໂຄບູດ 1.0ລິດ ຂອງຟອດເອັກໂຄສະປອດສ໌ ໄດ້ຮັບການໂຫວດໃຫ້ເປັນເຄື່ອງຈັກຂະໜາດ 1.0ລິດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ 6ປີຕິດຕໍ່ກັນ. ຈັກແອັດຊັ້ງ, 3ວາວ ໃຫ້ກຳລັງ 92 ກວ, ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານຂອງລຸ້ນ ເທຣນ ແລະ ໄທເທນຽມ, ໃຫ້ການປະຢັດນ້ຳມັນທີ່ດີຢ້ຽມ, ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄາດບໍ່ເຖິງແມ່ນດ້ານພະລະກຳລັງ. ໂດຍເຄື່ອງຈັກແອັດຊັ້ງ ເທີໂບຊາດເຈີ ນີ້ ໃຫ້ແຮງມ້າເຖິງ 92 ກວ ແລະ ແຮງບິດ 170 ນິວຕັ້ນແມັດ ພ້ອມກັບການປະຢັດນ້ຳມັນທີ່ 6.7 ລິດ ຕໍ່ 100 ກມ.

 

ປ່ຽນເກຍໄດ້ໄວດ້ວຍປາຍນິ້ວ

ໂດຍປົກກະຕິເກຍມືແບບ Paddle Shifters ຈະມີຢູ່ແຕ່ລົດສະປອດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຟອດເອັກໂຄສະປອດມີໃຫ້ທ່ານ. ໂດຍໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກການແຂ່ງລົດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນເກຍໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍດ້າຍພຽງແຕ່ປາຍນິວສຳພັດ. ແລະ ດ້ວຍເກຍ Paddle Shifters ຖືກຕິດຕັ້ງທີ່ພວງມະໄລຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປ່ຽນເກຍງ່າຍແລະມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນໃນເວລາເຂົ້າໂຄ້ງ.

 

ປະຢັດນ້ຳມັນຫລາຍຂື້ນພຽງແຕ່ປ່ຽນເກຍ

ໄຟສະແດງການປ່ຽນເກຍທີ່ໜ້າປັດຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າເມື່ອໃດຄວນປ່ຽນເກຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຢັດນ້ຳມັນໄດ້ສູງສຸດ. ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເດີນທາງຂອງທ່ານປະຢັດຫລາຍຂື້ນ.

 

ໃຊ້ຊີວິດໃນເມືອງ

ການໂທອອກ, ຟັງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຫຼິ້ນເພງທີ່ທ່ານມັກໃນຂະໜະທີ່ທ່ານຂັບລົດ ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ ຟອດເອັກໂຄສະປອດສຸ ໃຫ້ຊີວິດທ່ານງ່າຍຂື້ນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ອີກລະດັບດ້ວຍ ຊິ້ງ 3 SYNC™3

ສະຫລາດຂື້ນ, ກວ້າງ ແລະ ຄວາມສະມາດຫລາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ, ຊິ້ງ 3 SYNC ™ 3 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະມາດໂຟນໄດ້ຢ່າງດີ. ໂດຍການໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ຜ່ານທາງ AppLink.

 

ເຊັ່ນເຊີທີ່ປັດນ້ຳຝົນ

ບໍ່ວ່າຈະມີຜົນຕົກຮຳ ຫຼື ຕົກແຮງ. ທີ່ປັດນຳ້ຝົນຂອງຟອດເອັກໂຄສະປອດສ໌ ໄທເທນຽມ ຈະເປີດໃຊ້ງານໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີ່ງເຫັນຫົນທາງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

 

ເຊັນເຊີຊ່ວຍຈອດດ້ານຫລັງ

ດ້ວຍຟອດເອັກໂຄສະປອດໃໝ່ ທ່ານຈະບໍ່ກາຍບ່ອນຈອດລົດ. ສຽງເຕືອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈກັບໄລຍະຫາງຂອງລົດ ແລະ ສິງກີດຂວາງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຟຣີເຈີຄວາມປອດໄພນີ້ຈະຊ່ວຍຜູ້ຂັບຂີ່ໃນເວລາຖອຍຈອດ.

 

ສະຕາດໂດຍບໍ່ໃຊ້ກຸນແຈ

ອອກແບບມາໃຫ້ທຸກມື້ຂອງທ່ານງ່າຍຂື້ນເລັກນ້ອຍ. ຟອດ ເອັກໂຄສະປອດໃໝ່ ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມເພື່ອສະຕາດລົດ ແລ້ວຂີ່ອອກໄປ.

 

ມາຍຄີ MYKEY®

ເທັກໂນໂລຊີ້ MyKey ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າ ຄີແຕ່ລະປຸ່ມເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວ 2ຄົນສາມາດແບ່ງກັນໃຊ້ລົດໄດ້. ແຕ່ການຕັ້ງຄ່າຈະມີຜົນໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ຄີທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ MyKey ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຳໜົດຄີເພື່ອໃຊ້ງານຟີເຈີ້ສະເພາະ ເຊັ່ນ: ຈຳກັດຄວາມໄວສູງສຸດຂອງລົດໄວ້ທີ່ 105, 113, 121 ຫລື135 ກມ. / ຊມ ແລະ ຈຳກັດລະດັບເຄື່ອງສຽງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 45% ຂອງລະດັບສຽງສູງສຸດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຖັງນ້ຳມັນເຖິງລະດັບ 120 ກມ ເຖິງ ໝົດຖັງ, ແລະຍັງສາມາດເລືອກການແຈ້ງເຕືອນຄວາມໄວຈຳກັດທີ່ 75, 90 ຫລື 105 ກມ/ຊມ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການຄາດເຂັມຂັດນິລະໄພ Belt-Minder ™ ໃຫ້ສົ່ງສຽງດັງໃນຂະທີ່ປິດລະບົບສຽງຈົນກວ່າຈະຄາດເຂັມຂັດທົ່ວຄັນ.

 

ຟຣີເຈີສຳຄັນທີສຸດທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຊ້

ມີຫລາຍເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກປອດໄພກວ່າໃນ ຟອດເອັກໂຄສະປອດສ໌- ມີຟຣີເຈິ້ຄວາມປອດໄພທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນ. ແລະ ສິ່ງອື່ນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປົກປ້ອງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ. ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ທ່ານ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເດີນທາງໄປໃສ ໃນສະພາບແນວ.

 

 

 

 

 

ຖົງລົມນິລະໄພປົກປ້ອງທ່ານ

ນອກຈາກຖົງລົມນິລະໄພດ້ານໜ້າຂອງຄົນຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານແລ້ວ ຍັງມີຖົງລົມນິລະໄພປ້ອງກັນຫົວເຄົ່າຂອງຄົນຂັບ, ຖົງລົມນິລະໄພດ້ານຂ້າງຍັງໃຫ້ການປົກປ້ອງໜ້າເອີກ ແລະ ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານບໍ່ກະທົບໃສ່ພື່້ນທີ່ຕ່າງໆ. ໂດຍຍັງສາມາດຍົກແຂນຂອງຜູ້ໂດຍສານຂື້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພື້ນທີ່ຫ່ວາງເພີ່ມຂື້ນ. ມານຖົງລົມໃຫ້ການຄຸ້ມກັນເຕັມທີ່ ແລະ ທີ່ພິງຫົວໃຫ້ການປົກປ້ອງຈາກການກະທົບ. ດ້ວຍຖົງເຂັມຂັດນິລະໄພແບບ pre-tensioners ແລະກາານຈຳກັດການໂດຍສານ, ລວມທັງລະບົບເຕືອນການຄາດເຂັມຂັດ, ຟອດເອັກໂຄສະປອດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານເປັນອັນດັບທຳອິດ

 

 

ການເຕືອນເວລາລົມຢາງອ່ອນ

ການກວດພົບວ່າຢ່າງລົດທ່ານເລີມສູນເສຍຄວາມສົມດຸນໃນລະຫວ່າງເດີນທາງ. ລະບົບກວດສອບລົມຢ່າງຈະກວດສອບແລະແຈ້ງເຕືອນທ່ານໂດຍສັນຍານໄຟທີ່ໜ້າປັດ.

 

 

 

ຄວບຄຸມຢ່າງໝັ້ນໃຈບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດ

ລະບົບຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບການຊົງໂຕ ESC ຈະກວດສອບການຢືດເກາະຖະໜົນຂອງລົດທ່ານສະເໝີ ແລະ ຈະໃຊ້ການຢຳ້ເບຣກໄປໄລຍະໃນແຕ່ລະລໍ້ ເພື່ອຊ່ວຍການຊົງໂຕ. ການໃຊ້ເຊັ່ນເຊີຂັ້ນສູງຈາກລະບົບເບຣກປ້ອງກັນລໍ້ລ໋ອກ anti-lock braking ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນການມື່ນ ກໍ່ຈະກວດສອບລົດເປັນປະຈຳ.

ການຢືດເກາະຖະໜົນທີ່ໃຫ້ປະສິດຕິພາບສູງສຸດ

ລະບົບການຄວບຄຸມການຢຶດເກາະຖະໜົນຂັ້ນສູງຊ່ວຍຂະຈັດໝູນຂອງລໍ້ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ໃຫ້ການຢຶດເກາະຖະໜົນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ລະບົບຈະກວດສອບ ແລະ ປັບກຳລັງທີ່ສົ່ງໄປຫາລໍ້ແຕ່ລະລໍ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການສຳພັດ ແລະ ການຢຶດເກາະຖະໜົນໄດ້ສູງສຸດໃນເວລາໃຊ້ຄວາມໄວ.

 

ລະບົບພວງມະພາວເວີແບບໄຟຟ້າ (EPAS)

ການບັງຄັບລ້ຽວ ແລະ ການຕອບສະໜອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຟອດ ເອັກໂຄສະປອດສ໌ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງ. ລະບົບພວງມະໄລໄຟຟ້າແມ່ນຖືກອອກແບບມາໂດຍ ເວລາທີ່ຂີຊ້າແມ່ນພວງມະໄລຈະມີນຳ້ໜັກເບົາ ແລະ ຈະໜັກເວລາໃຊ້ຄວາມໄວ້ສູງ. ໃນເວລາດຽວກັນ. ກໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຖະໜົນ ແລະ ອາກາດໄດ້. ໂດຍຈະໃຊ້ກາານຊົດເຊີຍຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ລົມ ແລະ ຫລຸມບໍ່. ແລະສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລື່ອທ່ານໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຢັດນ້ຳມັນໄດ້ຫລາຍຂື້ນໃນເວລາຂັບຂີ່.

 

 

ຄາດເຂັມຂັດນິລະໄພທຸກຄັ້ງໃນເວລາເດີນທາງ

ລະບົບເຕືອນການຄາດເຂັມຂັດນິລະໄພສະດັງເຕືອນຖ້າຫາກທ່ານລືມຄາດເຂັມຂັດນິລະໄພທີ່ເບາະນັ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າ.

 

ຊ່ວຍປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຢູ່ສະເໝີ

ຟອດເອັກໂຄສະປອດສ໌ ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມປອດໄພຢູ່ສະເໝີ ໃນທຸກໆການເດີນທາງ. ມາພ້ອມກັບຈຸດຢຶດເບາະລົດສຳລັບເດັກ ISOFIX ທີ່ດ້ານຫລັງ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດໃສ່ເບາະນັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ພາຍນອກ

ພາຍໃນ

 

 
TITANIUM ລາຄາ: 446ລ້ານກີບ THUNDER 470ລ້ານກີບ STEALTH ລາຄາ: 527ລ້ານກີບ
ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນ ເຄື່ອງຈັກ 1.0L I-3 EcoBoost 1.0L I-3 EcoBoost 1.0L I-3 EcoBoost
ລະບົບເກຍ 6-ສະປີດ ອັດຕະໂນມັດ 6-ສະປີດ ອັດຕະໂນມັດ 6-ສະປີດ ອັດຕະໂນມັດ
ກຳລັງສູງສຸດ 91kW(125PS)@6,000rpm 91kW(125PS)@6,000rpm 91kW(125PS)@6,000rpm
ແຮງບິດສູງສຸດ 170Nm@1,500-4,500rpm 170Nm@1,500-4,500rpm 170Nm@1,500-4,500rpm
ຂະໜາດໂຕຖັງ ຖານລໍ້ 2520 ນິວຕັນແມັດ 2520 ນິວຕັນແມັດ 2520 ນິວຕັນແມັດ
ຄວາມຍາວ 3998 ນິວຕັນແມັດ 3998 ນິວຕັນແມັດ 3998 ນິວຕັນແມັດ
ຄວາມສູງ 1710 ນິວຕັນແມັດ 1710 ນິວຕັນແມັດ 1710 ນິວຕັນແມັດ
ຄວາມກ້ວາງ 1770 ນິວຕັນແມັດ 1770 ນິວຕັນແມັດ 1770 ນິວຕັນແມັດ
ໄລຍະຫ່າງຈາກພື້ນຫາຈຸດຕໍ່າສຸດຂອງລົດ 209 ນິວຕັນແມັດ 209 ນິວຕັນແມັດ 209 ນິວຕັນແມັດ
ຈຳນວນເບາະນັ່ງ 5 ບ່ອນ 5 ບ່ອນ 5 ບ່ອນ
ຊ່ວງລ່າງດ້ານໜ້າ ລະບົບກັນສະເທືອນແມັກເພສັນ (ແບບປີກນົກພ້ອມຄອຍສະປຮິງ) ລະບົບກັນສະເທືອນແມັກເພສັນ (ແບບປີກນົກພ້ອມຄອຍສະປຮິງ) ລະບົບກັນສະເທືອນແມັກເພສັນ (ແບບປີກນົກພ້ອມຄອຍສະປຮິງ)
ຊ່ວງລ່າງດ້ານຫຼັງ ລະບົບກັນສະເທືອນແບບກຶ່ງອິດສະລະ ລະບົບກັນສະເທືອນແບບກຶ່ງອິດສະລະ ລະບົບກັນສະເທືອນແບບກຶ່ງອິດສະລະ
ຢາງ 205/50R17 205/50R17 205/50R17
ລໍ້ ຂະໜາດຂອບ 17ນິ້ວ ຂະໜາດຂອບ 17ນິ້ວ ຂະໜາດຂອບ 17ນິ້ວ
ຄວາມປອດໄພ ລະບົບເບຮກ ໜ້າ-ຫຼັງ ດິສເບຮກ/ກາບເບຮກ ດິສເບຮກ/ກາບເບຮກ ດິສເບຮກ/ກາບເບຮກ
ຖົງລົມນິລະໄພ ສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ດ້ານຂ້າງ ແລະ ແບບມ່ານຜ້າກັ້ງ ສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ດ້ານຂ້າງ ແລະ ແບບມ່ານຜ້າກັ້ງ ສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ດ້ານຂ້າງ ແລະ ແບບມ່ານຜ້າກັ້ງ
ລະບົບເຕືອນເຂັມຂັດນິລະໄພ ຝັ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຝັ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຝັ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຝັ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຝັ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຝັ່ງຜູ້ໂດຍສານ
ລະບົບຮັກສາຄວາມໄວອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບະບົບຈຳກັດຄວາມໄວ ມີ ມີ ມີ
ພວງມະໄລຜ່ອນແຮງດ້ວຍໄຟຟ້າ ມີ ມີ ມີ
ປຸ່ມຄວບຄຸມຢູ່ພວງມະໄລພ້ອມດ້ວຍແປ້ນປ່ຽນເກຍ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລ໋ອກ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບກະຈາຍແຮງເບກ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງຕົວ ມີ ມີ ມີ
ໄຟເບຮກສຸກເສີນ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບຊ່ວຍຄວບຄຸມການລົງຄ້ອຍ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບຊ່ວຍອອກຕົວໃນທາງຊັນ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບຄວບຄຸມການອອກຕົວບໍ່ໃຫ້ລໍ້ໝຸນຟຮີ ມີ ມີ ມີ
ກ້ອງຫຼັງ ມີ ມີ ມີ
ເຊັນເຊີຊ່ວຍຈອດໜ້າຫຼັງ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍເປີດປະຕູຈາກພາຍໃນ ມີ ມີ ມີ
ພາຍນອກ ໄຟໜ້າປິດເປີດອັດຕະໂນມັດ HID Projector HID Projector HID Projector
ໄຟສ່່ອງສະຫວ່າງເວລາຂັບຂີ່ກາງເວັນ LED LED LED
ສະວິກໄຟເຕືອນສຸກເສີນ(ໂຄມໄຟໜ້າ) ພ້ອມກັບໄຟຕິດຕາມເວລາເຂົ້າໃນບ້ານ ມີ ມີ ມີ
ມືຈັບປະຕູ ຕາມສີຂອງຕົວລົດ ສີດຳພິເສດ ສີດຳພິເສດ
ກະຈັງໜ້າ ສີໂຄມ້ຽມ ສີດຳພິເສດ ສີດຳພິເສດ
ກັນຊົນໜ້າ Body Color With Dark Valance ສີດຳພິເສດn ສີດຳພິເສດ
ກັນຊົນຫຼັງ Body Color With Dark Valance ສີດຳພິເສດ ສີດຳພິເສດ
ໄຟຕັດໝອກໜ້າພ້ອມໄຟລ້ຽວ ມີ ສີດຳພິເສດ ສີດຳພິເສດ
ແວ່ນຂ້າງພ້ອມໄຟລ້ຽວ Body colour, Power Adjust, Foldable Body colour, Power Adjust, Foldable Body colour, Power Adjust, Foldable
ຮາວຫຼັງຄາ Silver Finish ສີດຳພິເສດ ສີດຳພິເສດ
ລະບົບເຊັນເຊີປັດນໍ້າຝົນ ມີ ມີ ມີ
ປະຕູຫຼັງໄຟຟ້າ ພ້ອມດ້ວຍຢາງສຳຮອງຕິດ້ານຫຼັງ ມີ Black Edition Mounted Spare Tyre Cover Black Edition Mounted Spare Tyre Cover
ຖັງນໍ້າມັນແບບສະຫຼັກພິເສດພ້ອມຝາຖັງແບບບໍ່ລ໊ອກ ມີ ມີ ມີ
ພາຍໃນ ກຸນແຈອັດສະລິຍະ ແລະ ລີໂຫມດລ໊ອກ ມີ ມີ ມີ
ປຸ່ມສະຕາດ ມີ ມີ ມີ
ພວງມະໄລມາພ້ອມກັບປຸ່ມຄວບຄຸມ ຫຸ້ມໜັງ ຫຸ້ມໜັງ ຫຸ້ມໜັງ
ພວງມະໄລປັບຂຶ້ນ-ລົງ ແລະ ປັບເຂົາ-ປັບອອກຫ່າງໄດ້ ມີ ມີ ມີ
ແຜງຄອນໂຊນກາງພ້ອມບ່ອນພັກແຂນ ມີ ໄຟສີຟ້າພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ ໄຟສີຟ້າພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ
ກ່ອງກາງຄອນໂຊນແບບຮັກສາຄວາມເຢັນ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບແອ Electronic Temperature Control Electronic Temperature Control Electronic Temperature Control
ຄອນໂຊນດ້ານເທິງພ້ອມກັບບ່ອນໃສ່ແວ່ນຕາ ມີ ມີ ມີ
ກະຈົກໄຟຟ້າ Driver One Touch Up/Down Driver One Touch Up/Down Driver One Touch Up/Down
ວັດສະດຸເບາະ ໜັງ ໜັງ ໜັງ
ເບາະສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ປັບດ້ວຍມື 8 ທິດທາງ, ພ້ອມສ່ວນຮອງຮັບແອວທີ່ປັບໄດ້ ປັບດ້ວຍມື 8 ທິດທາງ, ພ້ອມສ່ວນຮອງຮັບແອວທີ່ປັບໄດ້ ປັບດ້ວຍມື 8 ທິດທາງ, ພ້ອມສ່ວນຮອງຮັບແອວທີ່ປັບໄດ້
ເບາະສຳລັບຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າ ປັບດ້ວຍມື 4 ທິດທາງ, ພ້ອມສ່ວນຮອງຮັບແອວທີ່ປັບໄດ້ ປັບດ້ວຍມື 4 ທິດທາງ, ພ້ອມສ່ວນຮອງຮັບແອວທີ່ປັບໄດ້ ປັບດ້ວຍມື 4 ທິດທາງ, ພ້ອມສ່ວນຮອງຮັບແອວທີ່ປັບໄດ້
ຈຸດຢຶດສຳລັບເບາະເດັກນ້ອຍມາດຕະຖານ ມີ ມີ ມີ
ເບາະຫຼັງ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານດ້ານຫຼັງ 3 ບ່ອນນັ່ງພ້ອມສາຍຮັດນິລະໄພ ມີ ມີ ມີ
ແວ່ນແຍງຫຼັງຕັດແສງອັດຕະໂນມັດ ມີ ມີ ມີ
ໂຄມໄຟຫ້ອງບັນທຸກຫຼັງ ມີ ມີ ມີ
ໄຟສຳລັບຫ້ອງໂດຍສານ ມີ ມີ ມີ
ບ່ອນໃສ່ເອກະສານດ້ານຫຼັງເບາະໜ້າ ມີ ມີ ມີ
ແຜ່ນບັງແດດສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າ(ພ້ອມແວ່ນແຍງສຳລັບຜູ້ໂດຍດ້ານໜ້າ) ມີ ມີ ມີ
ຈໍບອກອຸນຫະພູມພາຍນອກ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບລະລາຍໝອກຕາມກະຈົກຫຼັງ ມີ ມີ ມີ
ເບາະຫຼັງແບບພັບໄດ້ ພັບໄດ້ 40/60 ພັບໄດ້ 40/60 ພັບໄດ້ 40/60
ປັກໄຟ 12 ໂວນ ມີ ມີ ມີ
ລະບົບສຽງ ຈໍໜ້າປັດ ຂະໜາດ 4.2 ນິ້ວ ມີ ມີ ມີ
ຈໍສີແບບສຳພັດຂະໜາດ 8 ນິ້ວ ມີ ມີ ມີ
ເອເອັມ-ເຟັບສເອັມ-ວິທະຍຸ ມີ ມີ ມີ
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ບູທູດ Gen III with Apple Carplay & Android Auto Gen III with Apple Carplay & Android Auto Gen III with Apple Carplay & Android Auto
ບະບົບປະຕິບັດການຊິ້ງສາມ ມີ ມີ ມີ
ຈຸດເຊື່ອມີ USB ມີ ມີ ມີ
ລຳໂພງ 7 7 7

Get Offers