ງານທົດລອງຂັບລົດຟອດເຈເນີເຣຊັນໃໝ່

Vientiane Laos, ວັນທີ 1 – 2 ຕຸລາ 2022, ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເປີດໂຕລົດແລ້ວ, ກໍໄດ້ມີການທົດລອງ

ຂັບລົດໃນມື້ຕໍ່ມາ, ລວມທັງມີກິດຈະກຳດີໆພາຍໃນງານບໍ່ວ່າຈະເປັນການສາທິດການໃນຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຂັບລົດຕາມທ້ອງຖະໜົນໃຫ້ຖືກວິທີ, ລວມທັງມີການຮຽນຮູ້ລະບົບຕ່າງໆຂອງ Next-Gen Ford Ranger and Next-Gen Ford Everest, ຫຼາຍຄົນກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍເປັນພິເສດກັບງານທົດລອງຂັບນີ້ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 118, ແລະ ມີຍອດຈອງພາຍໃນງານເຖິງ 7ຄັນ,

ສຳລັບງານນີ້ພວກເຮົາກໍ່ມີລົດໃຫ້ລູກຄ້າທົດລອງຂັບເຖິງ 12 ລຸ້ນດ້ວຍກັນໃນນັ້ນກໍມີລຸ້ນ Ranger XL, Ranger XLT 6MT, Ranger XLT 6AT, Ranger XLT 10AT, Ranger Wildtrak, Everest Trend 6AT and Everest Sport 6AT.

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ