ລາງວັນລົດກະບະດີເດັ່ນສຳລັບທ່ານຍິງແຫ່ງປີ 2023

Next-Gen Ford Ranger ໄດ້ຮັບລາງວັນລົດກະບະດີເດັ່ນສຳລັບທ່ານຍິງແຫ່ງປີ 2023 ເຊິ່ງ ເປັນລົດກະບະທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕັດສິນຈາກເວທີການແຂ່ງຂັນ Women’s World Car Of The Year ແຫ່ງປີ 2023. ການແຂ່ງຂັນລົດຍົນແຫ່ງປີຂອງແມ່ຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບການໂຫວດໃຫ້ໂດຍຄະນະກຳມະການທີ່ປະກອບດ້ວຍນັກຂ່າວຍິງ 63 ທ່ານຈາກ 45 ປະເທດໃນ 5 ທະວີບທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງຂະນະກຳມະການທຸກທ່ານເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວມາຈາກກົມອຸດສາຫະກຳລົດຍົນຍິງລ້ວນ

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ