ສູນຄວິກເລນ

Quicklane

ສູນບໍລິການຄວິກເລນ

ສູນບໍລິການຄວິກເລນແມ່ນມອບການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນສຳລັບລົດຂອງທ່ານ. ຄວິກເລນແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ ທັງອາໄຫລ່ ແລະ ການບໍລິການຫລາຍຍີ່ຫໍ້. ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການບໍລິການລົດທຸກລຸ້ນທຸກຍີ່ຫໍ້. ໂດຍການນຳໃຊ້ອາໄຫລ່ຈາກຍີ່ຫໍ້ຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Motorcraft®, Bosch, Goodyear, Continental, Michelin ແລະ ອື່ນໆ

ເປັນຫຍັງຄວິກເລນຈື່ງເຮັດໃຫ້ຊິວິດທ່ານງ່າຍຂື້ນ?

ພະນັກງານ ແລະ ນ່າຍຊ່າງຂອງ ຄວິກເລນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຮງງານ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລົດຂອງທ່ານ. ໂດຍທຸກການດຳເນີນງານແມ່ນພວກເຮົາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ້ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ແທດເໝາະກັບລົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ ແລະ ເຄື່ອງມືແທ້ຈາກໂຮງງານເພື່ອເຮັດໃຫ້ລົດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບສູງສຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບດີສຸດ.

 • ບໍ່ຕ້ອງຈອງຄິວ
 • ໃນຂະນະທີ່ລໍຳຖ້າບໍລິການ
 • ຄວາມອິດສະຫລະທີ່ເປັນສ່ວນໂຕໃນການເລືອກສະຖານທີ່ສອມແປງ
 • ນ່າຍຊ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການອົມຮົມ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
 • ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ
 • ລາຄາເໝາະສົມ
 • ເບີ່ງ ແລະ ສຳພັດເຖິງຄວາມອິດສະຫລະໃນການສ້ອມແປງ
 • ລິບຍົກລົດສະເພາະ
 • ເປັນເອກກະລັກ
 • ມີຜູ້ຈັດການສ່ວນໂຕ
 • ມີນາຍຊ່າງສ່ວນໂຕ
 • ສະດວກສະບາຍໃນເວລາຮັບບໍລິການ
 • ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງອາໄຫລ່ແທ້ຈາກໂຮງງານສຳລັບ ໂຕໂຍຕ້າ, ນິດສັນ, ອີຊູຊຸ, ມິດຊູບິຊິ, ຮຸນໄດ, ຮອນດ້າ ແລະ ຊູສຸກິ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ກະລຸນາກົດປຸ່ມດ້ານລຸ່ມ.

Lao Ford City Vientiane

Mon-Sat 8AM-5PM

Souphanouvong Avenue, Khunta Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital

Lao Ford City Savannakhet

Mon-Sat 8AM-5PM

Kaisone Phomvihan Road KM7, Oudomvilay Village, Kaisone Phomvihan District, Savannakhet Province

Lao Ford City Luang Prabang

Mon-Sat 8AM-5PM

13 North Road, Viengmai Village, Luang Prabang District, Luang Prabang Province

Lao Ford City Pakse

Mon-Sat 8AM-5PM

13 South Road, Khane Kheung Village, Pakse District, Champasack Province

Lao Quick Lane

Mon-Sat 8AM-5PM, Sun 9AM-4PM

Dongpaina Road, Saphanthong Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Province

LAO FORD CITY

Dealer and service center

ເປັນຫຍັງຄວິກເລນຈື່ງເຮັດໃຫ້ຊິວິດທ່ານງ່າຍຂື້ນ?

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ