WhatsApp Image 2023-01-06 at 4.16.31 PM
WhatsApp Image 2023-01-06 at 4.16.22 PM
WhatsApp Image 2023-01-06 at 4.16.13 PM
WhatsApp Image 2023-01-06 at 4.16.05 PM
Cover WS- Ranger raptor 28 05 2021
cover FB -FORD 29 05 2021
previous arrow
next arrow

Media

Contact Us

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນສຸພານຸວົງ,ບ້ານ ຂຸນຕາ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ຫຼັກ 7, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13ເໜືອ, ບ້ານ ວຽງໃໝ່,ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາປາກເຊ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ຄັນເກິ້ງ,ເມືອງປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ສູນຄລິກເລນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ແລະ ວັນອາທິດ 9 ໂມງ ຫາ 16:00

ຖະໜົນດົງໄປນາ, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LAO FORD CITY

Dealer and service center

Contact Us