Author archives

ເອັກສ໌ໂປຼເຣີ

Ford Explorer ປີ2018 ແມ່ນມີເຄື່ອງຈັກທີ່ສົ່ງພາລະກໍາລັງສູງ ແລະ ມີລະບົບ 4WD ແລະ ໂໝດການຂັບຂີ່ສາມາດເລືອກຕາມສະພາບຫົນທາງຕ່າງໆພາຍໃນລົດຍັງມີ ຫ້ອງຂັບ, ຫ້ອງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ບໍລິເວນເກັບພັດສະດຸທີ່ກ້ວາງຂວາງພ້ອມສໍາລັບການເດີນທາງທຸກປະການ.

ເອັກໂຄສະປອດ

ກຽມພ້ອມສໍາລັບການຂັບຂີ່ທີ່ສະໜຸກສະໜານ, ມີລະດັບ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກັບ Ford EcoSport. ຈົ່ງມີປະສົບການກັບທັດສະນະແບບໃໝ່, ລະບົບເທັກໂນໂລຍີທີ່ມີການຂັບຂີ່ສະດວກສະບາຍ, ແລະ ບົບເຄື່ອງຈັກຮັກທໍາມະຊາດທີ່ສອດຄ້ອງກັບ BS VI. ພ້ອມອອກເດີນທາງເພື່ອພົບສິ່ງໃໝ່ໆໃຫ້ຕົວທ່ານ.

ມັສແຕງ

Mustang 2.3L EcoBoost Fastback

New Mustang ແມ່ນໄດ້ມີການຜະລິດອອກໃຫ້ເໝາະກັບການຂັບຂີ່ທີ່ສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບທ່ານ. ເລີ່ມຈາກຮູບຊົງຂອງໜ້າປັດທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ສຽງຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີເອກະລັກ. ລົດແຫ່ງຕໍານານຄັນນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງມາເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ.

ທຣານຊິດ

Ford Transit ໃດ້ມີການທົດສອບການຂັບຂີ່ທາງຖະໜົນທາງດ່ວນ ແລະ ຖະໜົນທົ່ວໄປ 7 ລ້ານກ່ວາຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ປະເທດອາເມລິກາໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 40-120ອົງສາ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Transit ແມ່ນທົນທານຕໍ່ສະພາບຖະໜົນຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດໄວ້ວ່າງໃຈໃດ້.

ລົດດັດແປງພິເສດ

ລົດອອກແບບພິເສດແມ່ນໄດ້ມີການຕົບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ດ້ວຍອາໄຫຼ່ຈາກໂຮງງານ ແລະ ໄດ້ມີການຈໍາໜ່າຍທົ່ວໂລກ.